1.  
  2.  
  3.  
  4.  

İŞ GÜVENLİĞİ & ÇEVRE ANLAYIŞIMIZ

FELDA IFFCO İSG-ÇEVRE ANLAYIŞIMIZ

FELDA IFFCO A.Ş. olarak, çevreyi ve çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini korumayı esas alan ilkelerimiz;

Üretim faaliyeti; Katı yağ, margarin ve sıvıyağ pazarında tam ürün portföyüyle yer alan Felda Iffco Türkiye, ham madde girişinden son ürün çıkışına kanunlar kapsamında çevreyi, çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini korumayı esas alarak , sürdürülebilir bir çevre ve sıfır kaza politikasını hedeflemektedir.

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün üretiminde, çevreyi kirletmeyen, olumsuz çevresel etkileri en aza indiren üretim teknolojilerinin kullanılması,

Sürekli gelişmeyi temel alan İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemimiz dahilinde, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kanun ve yönetmeliklere uyulması,

Enerji ve doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanımının sağlanması ve kirlilik kaynaklarını önleyecek sistemlerin geliştirilmesi,

Risk değerlendirmelerinin yapılarak çalışanlarımızın her türlü iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmaları için gerekli tüm önlemlerin alınması,

Gerçekleştirilebilir amaç ve hedefler belirlenmesi ve sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda yenilenmesi,

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerimizin etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması ve bilincin geliştirilmesi amacıyla farkındalığın arttırılarak çalışanlarımızın eğitilmesidir.

Politikalarımız, tüm paydaşlarımız ve halk tarafından da bilinmesi amacıyla erişime açıktır.

Bu ilkelerimizi gerçekleştirmek için, tüm çalışanlarımızla birlikte gayret göstermeyi taahhüt ederiz.